Sunday, December 19, 2010

鞍鋼股份(347)2010中期及第3季分析


2010上半年營業額有440, 46%, 出口有35, 銷售成本383, 毛利為55, 轉虧為盈, 毛利率只有13%. 淨財務成本6.2, 80%, 分銷及其他營業支出為7.7, 77%. 股東應佔盈利28, 每股有0.382. 3季收入有239, 出現淨虧損2.3, 每股虧損0.025.

上半年鐵,鋼和鋼材產量()1074, 1057萬和1016, 同比增長16%, 16%19%. 其中鲅魚圈有319, 320萬和283. 合共銷售量有970.6, 17%.

熱軋, 冷軋及中厚板產品銷售有120.8, 190億及76.1, 毛利就分別佔17, 46億及2.6. 冷軋在銷售及毛利佔達43%67%. 鲅魚圈項目達產是中厚板收入增加的原因, 可惜中厚板的價格不理想, 毛利同比下跌.

估算: 2010年全年銷售應有2000萬噸, 收入有900億元. 因礦石由母公司購入, 成本有滯延約6個月的現象, 所以估計4季跟第3季一樣微虧, 全年毛利率只有7%. 估計每股只有0.35, 現在股價不吸引.

基本上2011年鞍鋼產能不會有大增長, 唯一寄望是鋼價堅挺走強, 再者鲅魚圈生产工艺的成熟化而放出盈利, 外圍經濟好轉增出口.

Sunday, December 12, 2010

中國人壽(2628)2010中期及第3季分析


1. 保費收入

3季度已實現淨保費收入有2561,同比增長15.91%, 比較半年增速13.3%.

上半年首年期交保費占長險首年保費27.82%, 09年同期的24.5%上升, 新業務價值115.48, 同比升10%.

面對平安的步步緊追, 在個別城市的保費規模已超過中壽, 中壽的市占率由去年36%, 跌至上半年的32%, 3季回穩至33.3%.

退保率1.82%, 較去年改善0.9%.

2. 成本支出及盈利

3季盈利為249.5, 6%, 每股有0.88.

支出(退保金, 賠付支出和提取準備金三者合共2285.6, 占已賺保費89.2%, 09年的89.1%上升, 亦是2008年來最高.

投資收益474, 連公允值變動及其它收入, 總收入為3056. 而支出方面(保單紅利支出,營業稅, 手續傭金, 管理費和其他成本) 合共468.9, 占總收入15.3%.

3. 投資收益

半年投資年化回報率5.1%, 股票投資加基金有11.2%, 債券由0861.4%下跌至48.5%, 定息存款就升5%33.9%.

3季末中壽有111.7億浮盈, 每股有0.4. 而且中壽第3季大幅抄底A, 相信對來年公佈的全年業績頗有正面幫助.

4. EV

2010年中算, 每股EV9.85, 09年底下降2.4%.

估計2010全年每股盈利有1.15元左右, 年底EV可以有10.5.

今年保費增長落後同業, 對手平保又打造作銀行保險資產管理的全方面金融企業, 反之中壽一直低調,故有"比下去"的感覺. 我以往用過四平八穩來形容中壽, 現在要用半生不死來形容. 相信2011年預算股價只在33-43元橫行.

Wednesday, December 01, 2010

2010/11股票倉回顧


南北韓局勢緊張, 雖然沒中美兩首肯, 不會有大動干戈, 但是北韓封閉之極, 金正日性情多變難猜, 確實令人擔心中國這"老大"對"兄弟"的管制有限.

軍事上, 北韓之核武力, 我一向認為是被外界"太抬舉", 再說如果真的打, 南韓的現代化設備先進遠勝於北韓, 但北韓有"狼死"一張牌可打, 中日南韓的經濟受到大打擊, 靚瓷器怕粗缸瓦.

大陸通漲數據高企, 中央繼續打擊樓市, 控制資金流入, 香港政府亦跟隨出招, 樓市成交即刻大跌. 不過筆者認為樓價只是短期下跌, 很快會回復上升, 因為問題主要是政府多年令土地供應偏低, 而非炒家促使樓價飛升.

股市依然十分便宜, 中國未來增長依然十分穩健, 企業盈利都有一定保證. 不過最近買入的股票不濟, 西部水泥, 建設銀行, 宏利金融, 首長國際都有虧損, 令組合回報下跌至8.3%.